Projekt och program för utveckling i Somalia

Somalia är ett land med många svårigheter. Landet har en historia med ett flertal väpnade konflikter, och en del pågår fortfarande. Terrorattentat sker, mänskliga rättigheter ignoreras och demokratiska rättigheter och yttrandefrihet är det inte heller så bra ställt med. Det finns en stor ojämlikhet i landet, och kvinnor och flickor är särskilt hårt drabbade. Dessutom drabbas Somalia ofta av olika naturkatastrofer som leder till att jordbruket drabbas och svälten förvärras.

Företag och hållbar utveckling

En av de mest hoppfulla sakerna i Somalia är att många som flytt därifrån fortfarande bryr sig om hur det går för landet. De investerar gärna i företagande och ger bidrag till släktingar eller andra de känner som finns kvar. På det sättet skapas chanser till försörjning och möjligheter till innovationer och utveckling.

Organisationer, projekt och program

Olika organisationer är engagerade i Somalia, och driver där olika projekt och program. Fokus kan ligga på olika saker. Ett vanligt fokus är företagandet, som redan innebär en positiv kraft och möjlighet till utveckling i landet. Med hjälp utifrån kan företagandet få ännu större möjligheter, och exilsomaliernas pengar och engagemang kan användas på ett effektivare sätt. Andra fokus kan vara att arbeta för bättre villkor, att öka jämlikheten, minska våldet, och sträva efter fred och demokrati. Det är också vanligt att inrikta sig på den korruption som är väldigt utbredd, och som för med sig en rad negativa konsekvenser.

Med projekt och program av olika slag arbetar organisationerna för att landet ska ta steg i rätt riktning och för att enskilda människor ska få möjlighet till försörjning och bättre livsvillkor.