Att arbeta för Sida

Sida är den svenska biståndsmyndigheten, och har också en hel del projekt och program på olika håll ute i världen. Bland länderna de arbetar i finns Somalia.

Vad krävs för att arbeta med bistånd?

För några årtionden sen gick det att åka ut i världen och hjälpa till genom att till exempel gräva brunnar eller volontärarbeta med andra lättare arbetsuppgifter. Det största bidraget var då tid och fysiskt kraft. Idag ser det annorlunda ut, och för att jobba med något av Sidas projekt krävs någon särskild kompetens. Vilken kompetens det rör sig om kan variera, det som är gemensamt är att konkurrensen är väldigt stor. Många vill arbeta med ett av de meningsfulla och viktiga projekten.

För det allra mesta krävs en akademisk utbildning, ofta på masternivå. Inriktningen kan vara till exempel internationella utvecklingsfrågor, globala studier eller utvecklingssamarbete. Även andra utbildningar kan fungera, som att vara civilingenjör, civilekonom eller jurist, med studier inriktade på internationella frågor. Sida har samarbete med olika högskolor och universitet genom ett särskilt program som kallas Minor Field Studies. Deltar du i det programmet går det att göra en fältstudie i ett utvecklingsland som en del av en uppsats eller ett examensarbete, vilket ökar dina chanser att senare få jobb hos Sida. Sida har även andra praktikprogram.

Att ha utlandserfarenhet och kulturell förståelse är i stort sett nödvändigt för att arbeta för Sida. Detsamma gäller att kunna flera olika språk.

Hur hittar du rätt jobb?

Sida annonserar alla lediga jobb på sin hemsida, så det är bara att läsa där vad de söker efter. Vissa jobb innebär att vara stationerad på ett kontor i Sverige och arbeta till exempel med administration eller utveckling härifrån, allt Sidas arbete görs inte på plats i länder där behov finns. För de olika anställningarna krävs olika sorters kompetens, det går att läsa vad de efterfrågar i respektive annons.