ForumCiv och andra jobb

ForumCiv är en biståndsorganisation som arbetar för människors rättigheter och deltagande i samhället. Det är den största plattformen för Sveriges civila samhälle och föreningen har kontor i Stockholm och i fem andra länder. Fokus ligger på att lokala organisationer ska stöttas direkt och på plats. ForumCiv förmedlar pengar från Sida till svenska organisationer som samarbetar med de lokala organisationerna. Verksamheten finns i 70 olika länder.

Att arbeta för ForumCiv

ForumCiv har en del tjänster där du kan jobba till exempel som samordnare eller projekthandläggare. Men ForumCivs roll är att samordna, organisera och förmedla pengar till andra organisationer. För att få jobb där du deltar i praktiskt arbete i projekt eller program kan det vara bättre att vända dig till någon av de organisationer som de förmedlar pengar till.

Egna initiativ

Det är många som vill arbeta för de stora organisationerna, men för att göra något gott i världen är det inte nödvändigt att gå den vägen. Ett alternativ är att själv knyta kontakter och ta initiativ. Du kan då själv behöva stå för dina kostnader, så det kräver eget kapital. Vill du att dina pengar ska växa snabbt är kopa-bitcoin.com ett alternativ som ligger i tiden. Med pengar kan du ge dig ut i världen och hitta en lokal organisation där du kan bidra med just din kompetens och dina idéer.

Globalportalen

Vill du trots allt hitta en anställning finns Globalportalen som är en plats på nätet som samlar lediga jobb, volontärarbeten och praktikplatser. Där kan du hitta alla typer av jobb inom området, och från alla olika aktörer som verkar från Sverige eller med Sverige som bas. Arbeten som finns på Globalportalen rör till exempel demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, hälsa, försörjning, utbildning och utveckling. Det finns även arbeten som är mer inriktade på akuta behov som kan uppstå vid flykt, krig eller miljökatastrofer.