Mer om några projekt

I Somalia pågår olika projekt som formats utifrån landets speciella behov. I vissa projekt har det varit möjligt att fokusera på företagande, medan det i andra är mer grundläggande saker för ett samhälle som står i fokus.