Mer om Sidas utvecklingsarbete

Sida driver olika projekt och program i Somalia. En av de viktigaste sakerna är utvecklingsarbetet för fred, demokrati, jämställdhet och hälsa. Med den typen av grundläggande saker på plats skulle det finnas bättre förutsättningar för människor att försörja sig och för landet att ta steg framåt. Som det är nu präglas landet fortfarande av väpnade konflikter, korruption, diskriminering och bristande demokrati.

Centrala problem

Korruptionen är ett av Somalias största problem. 2019 rankades landet som det mest korrumperade i hela världen. Med det kommer en bristande rättssäkerhet. Situationen när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter är också allvarlig, inte minst på grund av de väpnade konflikterna där alla sidor bryter mot människors rättigheter.

Den formella rättvisan är inte stor, värst är läget på landsbygden. Läget för flickor och kvinnor är också dåligt, med diskriminering, könsrelaterat våld och barnäktenskap.

Framsteg

Trots allt sker framsteg. Ett av de tydligaste är att det sen 2016 finns ett beslut om att 30% av platserna i parlamentet ska vara reserverade för kvinnor. Idag är 24,5% av ledamöterna kvinnor.

Näringslivet är ett område som ger hopp om framtiden. Det beror inte minst på somalier som bor runt om i världen och investerar i företagande i landet, vilket gör det möjligt för företag att starta och klara sig, trots att landet är så ostabilt. Satsningar på kommunikationsteknologi har också blivit viktiga för landets ekonomi. Tre av fyra använder till exempel mobila banktjänster.

Inom hälsoområdet har mödradödligheten minskat betydligt under de senaste 20 åren.

Vad gör Sida?

Exempel på det Sida gör är att de försöker arbeta för fred genom att inrikta sig på det som ligger bakom konflikterna, som fattigdom, brist på säkerhet och utanförskap. Kvinnors mänskliga rättigheter respekteras allra minst och därför finns arbete inriktat på att förhindra könsrelaterat våld, könsstympning, tvångsäktenskap och oönskade graviditeter. Även andra satsningar på hälso- och sjukvård sker. Sida ger också stöd till organisationer som jobbar för journalisters rättigheter, för att öka yttrandefriheten och demokratin i landet.