Mer om svensk-somaliska affärsutvecklingprogrammet

Svensk-somaliska affärsutvecklingprogrammet (SSBP) drivs av ForumCiv med stöd av Sida. Det startade 2016 i samarbete med Business Sweden och hade som mål att skapa arbetstillfällen, framför allt för unga och kvinnor. Programmet avslutades 2020.

Svenska somalier

Med tanke på landets våldsamma historia och bristande demokrati har många flytt från Somalia. Det innebär att det finns exilsomalier på många olika håll i världen, bland annat i Sverige. En av de starkaste krafterna för att få ett fungerande näringsliv i Somalia är att exilsomalier väljer att satsa på företagandet i landet.

Många som flytt från Somalia är fortfarande engagerade i hur det går för landet, och vill bidra på de sätt de kan. Vissa har valt att återvända, för andra har det inte varit möjligt. Att återvända är inte alltid lätt, terrordådet i slutet av december 2019 är ett exempel på hur osäker tillvaron i landet kan vara. Att från exil bidra genom att stötta företagande i landet är något som är möjligt utan att behöva återvända.

Hur var SSBP uppbyggt?

SSBP byggde på tre olika saker:

  • Challenge fund – svensksomalier fick möjlighet att söka pengar för att kunna skapa en affärsplan eller starta företag. Bidraget behövde kompletteras av eget kapital.
  • Kapacitetsutveckling – chans att delta i en introduktionskurs på tre dagar och efter det rådgivning från Business Sweden och hjälp från ForumCiv med frågor som rörde personalfrågor, bokföring, marknadsföring och teknik rådgivning.
  • Vidareutveckling – Från början var tanken att ForumCiv skulle hjälpa företagen att bli redo för andra challenge funds när tiden med SSBP var över, men eftersom alla challenge funds i Somalia blev nedlagda fick andra former av vidareutveckling skapas.

Företagen i projektet skapade sammanlagt 492 jobb, där 43% av de anställda var kvinnor och 53% ungdomar. Knappt hälften hade säkrat investeringar, lån eller partnerskap. Företagen var hållbara med en bra syn på anställda, till exempel med minimilön, och med hänsyn till miljön. De har dessutom haft en policy för att hindra korruption.