Organisationer och program

Ett flertal länder i Afrika är att betrakta som utvecklingsländer. För att vara till hjälp i att skapa en hållbar utveckling finns en rad olika organisationer och program inriktade på just det.