Stora projekt och program

Det finns en rad olika organisationer och program som arbetar med att försöka hjälpa länder i Afrika. Det handlar om att få en hållbar utveckling med företag, entreprenörer och jobbskapande på plats i utvecklingsländer.

EU:s externa investeringsplan

Ett av de största programmen är EU:s externa investeringsplan, som rör både EU:s grannländer och Afrika. Upplägget är att blanda bistånd med lån, och att försöka locka finansiärer på plats. De kan genom EU:s inblandning få en garanti för sina satsningar och på det sättet bli mer benägna att delta. Om både privata och offentliga aktörer i länderna blir engagerade och lägger pengar och kraft på de olika projekten är tanken att utvecklingsprojekten ska bli lokalt förankrade och få en bättre grund än om det bara kommer människor utifrån som försöker hjälpa till och styra upp saker. Alla projekt som ingår i det här programmet måste ha fokus på hållbar utveckling.

Sidas projekt

Sida är en svensk statlig myndighet som arbetar med bistånd utifrån grundtanken att människor i fattigdom ska få möjlighet att själva förbättra sina levnadsvillkor. Två projekt värda att nämna i det här sammanhanget är Power Africa och Challenge Funds.

Power Africa har fokus på att ge fler tillgång till el. Mer än två tredjedelar av människorna som lever söder om Sahara saknar tillgång till el, och genom det har de begränsade möjligheter till mycket som är lätt att ta för givet. Med Power Africa arbetar Sida i samarbete med privat och offentlig sektor för att öka tillgången till el.

Challenge Funds utgår från att investeringar behövs för att utveckling ska kunna ske. Med investeringar kan fler få arbete, möjlighet att försörja sig och förbättra sin situation. Med Challenge Funds används öppen konkurrens i sökandet efter kostnadseffektiva och nyskapande lösningar på problem, och entreprenörer och utvecklare kan finansieras med hjälp av privat kapital. Sida blir de som står för risken, och gör på det sättet det möjligt att ge en chans till entreprenörer utan ekonomiska tillgångar.