Varför behövs olika projekt och program?

Afrika är en kontinent med många olika länder, och det är inte alla som har problem. Men många har det, och i stora drag är det ett arv från kolonialismen och hur europeiska länder historiskt tagit sig rätten att utarma länder på sina naturresurser och utnyttja befolkningarna. Med det perspektivet är det inte så konstigt att tänka sig att Europa har ett ansvar för att hjälpa till så att utvecklingen nu kan gå åt rätt håll.

Vad kan du göra?

Som privatperson finns det möjligheter att bidra. Det går att engagera sig i olika organisationer och arbeta för något program som befinner sig på plats. Är det svårt att få möjlighet till det i ditt liv går det alltid att bidra ekonomiskt. Det finns många goda krafter som skulle kunna föra länderna framåt, om de bara fick en chans till det.

Det du behöver för att hjälpa utvecklingen på traven är pengar att bidra med. Ett sätt att snabbt öka besparingarna är genom bitcoin, investera-bitcoin.com förklarar hur det går till. Pengarna kan distribueras genom någon av de större organisationerna. Bristen på chanser bygger nämligen ofta på bristen på pengar. Därför jobbar många organisationer med mikrolån och andra former som gör att människor får möjlighet att ta steget att starta en egen verksamhet. På det sättet kan det gå att komma ur fattigdom och få en bättre situation, lånet kan sen återbetalas och pengarna användas av någon annan.

Kriser i coronas spår

Corona-pandemin har tyvärr medfört att de som redan förut haft det svårt nu fått det ännu svårare. Hur många som drabbats av viruset i Afrika är oklart. Det som däremot är helt klart är att fattigdomen ökar som en konsekvens av viruset och av de restriktioner som följt i dess spår. Behoven förväntas alltså de närmaste åren bli ännu större, och därför är arbetet med en hållbar utveckling än mer angeläget.