Program i Somalia

Somalia är ett land med stora behov, där det finns många program och projekt som arbetar med utveckling. Det finns goda exempel, men också exempel på när programmen stött på problem, bland annat för att korruptionen är så utbredd.