Exempel på program och projekt i Somalia

Eftersom Somalia är ett land med så stora behov är en del projekt och program inriktade på humanitärt bistånd, så att människor ska få möjlighet att överleva. Men det finns också andra projekt som istället har fokus på företagande och hållbar utveckling, för att landet ska kunna röra sig i rätt riktning och så att fler ska kunna försörja sig själva.

Sida

Sida är den svenska biståndsmyndigheten och arbetar med projekt och program i Somalia. De står bakom en del som rör humanitärt bistånd, men har också projekt som handlar om utveckling av sådant som mänskliga rättigheter, demokrati, fredsbyggande och jämlik hälsa. I ett land som under så många år varit drabbat av krig, klimatkriser och dålig styrning krävs arbete med helt grundläggande saker. Det är viktigt även för företagandet i landet. För att en hållbar utveckling ska kunna ske över tid krävs en mer stabil grund än nu. Så länge diskriminering, korruption, väpnade konflikter och brist på demokrati är vardag är det svårt att på allvar prata om hållbar utveckling för landet i stort. Mindre projekt kan skapa en hållbar utveckling för enskilda individer eller grupper, men ett mer grundläggande utvecklingsarbete krävs för att landet ska kunna få den stabilitet som krävs för att fungera.

ForumCiv

ForumCiv har mellan 2012 och 2020 drivit två olika program med stöd av Sida: Somaliska diasporaprogrammet och svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet. Tanken med de här programmen är att ge stöd till svensk-somaliska organisationer, som i sin tur kunnat arbeta med projekt tillsammans med organisationer i Somalia. Svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet har haft fokus på att stötta affärsutveckling och jobbskapande, framför allt för unga och kvinnor. Somaliska diasporaprogrammet har genom finansiellt stöd och utveckling av kapacitet kunnat skapa resultat som rör demokrati, mänskliga rättigheter och jämlikhet. På det sättet har marginaliserade människor fått större chans att delta i samhället och i beslutsfattande.