Problem med program i Somalia

Somalia är ett av de afrikanska länder som har väldigt stora behov och där många människor lever under svåra omständigheter. Att olika organisationer vill arbeta för att skapa företag och en hållbar utveckling i landet är därför inte konstigt – det är ju verkligen något som behövs. Men det är inte alltid så lätt, och går inte alltid som önskat.

Korruption

Somalia är ett land med mycket korruption. Organisationen Transparency International gör listor och rangordnar världens länder utifrån hur mycket korruption som finns där. De beskriver det som att länder med mycket korruption har svag styrning, brist på pressfrihet, svagt polis- och domstolsväsende och ofta är drabbade av krig och konflikter. Somalia är ett av de länder som rankats som världens mest korrupta, tillsammans med bland annat Nordkorea. Förutom att det kan göra det svårt att arbeta med olika program i landet blir det problem eftersom biståndsorganisationer och projekt förväntas garantera att inga pengar går till mutor eller något som inte rör projektet. I länder med bättre organisation och styrning är det ett mål som är relativt lätt att leva upp till, medan det i väldigt korrupta länder inte är så enkelt.

Stora kostnader

Ett annat exempel på problem är de Sida mötte och som lett till att de valt att avbryta ett projekt med syfte att skapa 500 jobb i Somalia. De pengar som satsades var 32 miljoner kronor, men det krävdes oväntat mycket utbildning och dyra resor. Det behövdes också en hel del administration för att det skulle vara möjligt att skapa och arbeta med projektet, bland annat eftersom en struktur för ansökningar och utbetalningar behövde skapas. Bara 13 miljoner gick till de småföretag projektet Swedish Somali Business Program riktade sig till. Tanken var att ge människor möjlighet att starta egna verksamheter och på det sättet både kunna få egen försörjning och hjälpa landet att gå i en mer hållbar riktning. Men eftersom kostnaderna blev så stora avbröts det.