Hoppa till huvudinnehåll

Hur vi bedömer ansökningar

När vi påbörjat utvärderingen av ansökningarna säkerställer vi först att du uppfyller alla formella behörighetskriterier. Sökande som uppfyller behörighetskriterierna utvärderas sedan utifrån affärsidéns finansiella och tekniska livskraft (urvalskriterier). Efter detta utvärderas din ansökan utifrån dess relevans och positiva påverkan på den lokala kontexten (tilldelningskriterier). 

 • Företaget som ansöker måste vara ett registrerat och vinstdrivande företag.
 • Sökanden måste vara ägare alternativt delägare i företaget som ansöker till SSBP (läs mer om detta här).
 • Företaget måste kunna uppvisa en laglig och etisk affärsverksamhet.
 • Företaget måste kunna samfinansiera implementeringen av sin affärsidé med 20 % av SSBP-bidraget i pengar och resterande 80 % i tid, pengar eller en kombination av dessa två.
 • Företaget måste kunna delta i den obligatoriska utbildning som tar plats i Stockholm under tre dagar.
 • Alla sökande måste skicka in kopia av sitt pass. Sökande som endast innehar somaliskt pass kommer inte att behandlas på grund av restriktioner i Sveriges migrationspolicy.
 • Sökanden måste kunna styrka grundliga eller utförliga kunskaper i svenska och/eller engelska, både i tal och i skrift.
 • För Modul 2: Sökanden måste kunna påvisa kommersiell livskraft genom att:
  - Påvisa att företaget varit verksamt i minst ett år och därtill kunna uppvisa en tillhörande årsrapport, eller;
  - Tidigare mottagit Modul 1-stöd från SSBP

Observera att de formella kriterierna har ändrats i jämförelse med tidigare ansökningsfönster. 

I detta andra steg kommer Business Sweden att bedöma följande aspekter:

 • Företagets förmåga: information gällande tidigare erfarenheter samt nuvarande företagsaktiviteter.
 • Affärspotential samt kommersiell genomförbarhet av affärsidén.
 • Hur realistisk budget och projektplan är utifrån ett affärsperspektiv. Utifrån resultatet av bedömning, kortlistar Business Sweden ett antal ansökningar som skickas vidare till Forum Syd för slutgiltig bedömning.

I detta sista steg kommer Forum Syd att bedöma och utvärdera följande aspekter i ansökningsprocessen utifrån tilldelningskriterierna nedan:

 • Den sökandes samhällsansvar och riskmedvetenhet.
 • Relevans och efterfrågan av företagsidén i en somalisk kontext samt SSBP:s programplan.
 • Genomförbarhet och kostnadseffektivitet i budget och projektplan. Ansökningar som godkänns för finansiering har klart och tydligt motiverat hur företagsinitiativet uppfyller ovan krav.