Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy

Vi skyddar din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR). Dina personuppgifter är säkra hos oss och används endast enligt förutbestämd laglig grund och verksamhetens syfte.

Vi behandlar data när en företag ansöker om behörighetsbedömning och/eller bidrag. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att behålla bra registerhantering, samt granskning och hantering av projektadministration. Vi kan också behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Din personliga information kan behandlas i olika IT-system och kan också lämnas till andra utvalda företag och företag som vi samarbetar med för den nödvändiga behandlingen som är relaterad till ditt ärende.

Vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden av att det är nödvändigt för utförandet av ett kontrakt eller för att vidta åtgärder innan avtal ingås. Det innebär att du genom att söka om behörighet och/eller projektbidrag ingår i ett kontrakt med oss. Vi behandlar också dina personuppgifter på den lagliga grunden för rättslig förpliktelse, enligt Bokföringslagen och Arkiveringslagen.

Tillgång till dina data, rättelse, radering och överföring

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett gratis registerutdrag som visar hur dina personuppgifter behandlas i våra olika system och register. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen, lagringstiden och de mottagare som uppgifterna lämnas ut till, logiken bakom automatiserad behandling av personuppgifter och konsekvenserna av sådan behandling.

Du har också rätt att få felaktiga data rättad eller raderad om behandlingen inte är utförd i enlighet med dataskyddsförordningen.

Hur man gör en förfrågan
För att ansöka om ett registerutdrag ska du använda detta formulär. När du fyller i formuläret är det viktigt att ditt personnummer, ditt namn och din adress. Du ska också skriva under med din egna signatur.

Skriv ut formuläret, skriv under och skicka din förfrågan till:

Forum Syd
Box 15407
104 65 Stockholm

Registerutdraget skickas sedan via post till din folkbokföringsadress.

Rättelse, radering och överföring

Om de personuppgifter vi behandlar är felaktiga, har du rätt att kontakta oss och begära rättelse och i vissa fall radering av uppgifterna. Vi kommer också att undersöka om din förfrågan är berättigad och i sådana fall ändra eller komplettera uppgifterna i enlighet med dina instruktioner.

På grund av särskilda omständigheter kan du också i vissa fall göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. I sådana fall kommer Forum Syd att undersöka om det finns ett berättigat intresse för fortsatt bearbetning av dina uppgifter.

Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter blir begränsad under tiden av vår undersökning som beskrivs enligt ovan.

Du har också rätt att få de personuppgifter som du har gett oss, i ett strukturerat och maskinläsbart format och utan dröjsmål möjlighet att överföra datan till en annan personuppgiftsansvarig om: bearbetningen är baserad på samtycke eller på ett kontrakt och bearbetningen genomförs med automatiska medel.

Vi vill se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss via e-post privacy@forumsyd.org eller skriv till ovanstående postboxadress.

Använding av cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är en textfil som vår webbplats begär att få spara på din dator. Cookies används för att samla information om besökarens standard log information och preferenser/beteenden. Denna information används sedan för att registrera besökare på hemsidan och för att skapa statistiska rapporter kring hemsidans aktivitet.

Följande cookies används på webbplatsen:

_ga, _gat och _gid
Tredjepartscookie från Google Analytics används för statistik om användning av webbplatsen. _ga lagras i två år och används för att särskilja användare. _gat lagras i tio minuter och används för att reglera frekvens av anrop. _gat lagrar inte någon information utan begränsar antalet anrop som görs.

Cookie-agreed
Används om besökaren accepterar cookies. Förstapartscookie som lagras i 100 dagar.