Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

Det svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet (SSBP) är ett kapacitetsstärkande program som ger finansiellt och tekniskt stöd till entreprenörer för att etablera hållbara företag i Somalia. SSBP har ett människorättsperspektiv på privatsektorns utveckling med som mål att skapa arbetstillfällen och bidra till återbyggnaden av Somalia.

Ansar Farm Production

Foto: Agnes Nygren

Det Svensk Somaliska Affärsutvecklingsprogrammet (SSBP) finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och implementeras av Forum Syd och Business Sweden. Programmet ger företag möjligheten att söka finansieringsstöd för att utforska, starta upp eller utveckla sin affärsverksamhet i Somalia. Företag är välkomna att ansöka om finansiellt stöd från två olika moduler som var och en är anpassade till olika skeden i processen kring att etablera och utveckla en affärsverksamhet i Somalia.

  • Marknadsundersökning (modul 1) – Möjligheten att undersöka en affärsidé under tre månader omfattar ett mindre finansieringsbidrag upp till 35 000 SEK. 
  • Implementeringsfas (modul 2) – Möjligheten att utveckla och etablera en affärsidé eller expandera en verksamhet under tolv månader omfattar ett finansieringsbidrag upp till 200 000 SEK.

Programmets olika delar

Det svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet består av fyra pelare, var och en med ett särskilt syfte för att göra det möjligt för programmet att uppfylla sina syften och mål:

  • Challenge fund – startkapital till entreprenörer i ett tidigt skede av affärsverksamheten för att kunna utforska vilka möjligheter som finns för att starta ett företag med potential för jobbskapande och bidrag till återbyggnadsprocessen i Somalia.
  • Kapacitetsutveckling – utbildning och stöd för att etablera internationell verksamhet i ett somaliskt sammanhang samt kopplingar till genus, demokrati, mänskliga rättigheter, konflikt och hållbar användning av naturresurser.
  • Tillgång till mer kapital – information och stöd för tillgång till ytterligare finansiering från andra challenge funds eller genom investerare.  
  • Resultat och analys – samla in och överföra analyserad marknadsdata för att utöka analysen och möjliggöra förbättrade dialoger mellan privata och publika aktörer och policyarbete baserat på insatser från deltagarna i SSBP.

Bakom SSBP

Forum Syd är en partipolitisk och religiöst obunden biståndsorganisation med omkring 140 medlemmar. Forum Syd grundades 1995 och är den största plattformen för det civila samhället i Sverige. Business Sweden ägs av svenska staten och näringslivet som representerar svenska företag och har till uppgift att hjälpa svenska företag att expandera sin verksamhet internationellt.