Hoppa till huvudinnehåll

Projekt och deltagare

Hitta en lista över alla SSBP deltagare och deras projekt nedan. Informationen syftar till att ge en överblick av deltagarna och deras pågående projekt i Somalia.

Acura

Ongoing

Acura

Region
Somaliland
Sector
Hälsovård
Granted project support
Modul 2
Ongoing

Acura är ett import- och grossistföretag av receptfria läkemedel och veterinärläkemedel i Somalia för lokalbor till överkomliga priser. De har stor erfarenhet inom kvalitetssäkring, lagerhållning av läkemedel samt miljöfrågor kring läkemedelsindustrin.

Acura är ett import- och grossistföretag av receptfria läkemedel och veterinärläkemedel i Somalia för lokalbor till överkomliga priser. De har stor erfarenhet inom kvalitetssäkring, lagerhållning av läkemedel samt miljöfrågor kring läkemedelsindustrin.

AFN Consulting

Ongoing

AFN Consulting

Region
Somaliland
Sector
Fiske
Granted project support
Modul 2
Ongoing

AFN Consulting är ett företag som erbjuder kylteknik och tjänster för fiske- och jordbruksföretag och som arbetar för att förbättra energieffektiviteten och säkerheten i Somalias kylkedjor. Företaget erbjuder olika storlekar på kyl och frysrum för att bevara olika typer av produkter. För tillfället är AFN Consulting etablerade i hamnstaden Berbera och planerar att expandera till andra regioner i Somalia.

AFN Consulting är ett företag som erbjuder kylteknik och tjänster för fiske- och jordbruksföretag och som arbetar för att förbättra energieffektiviteten och säkerheten i Somalias kylkedjor. Företaget erbjuder olika storlekar på kyl och frysrum för att bevara olika typer av produkter. För tillfället är AFN Consulting etablerade i hamnstaden Berbera och planerar att expandera till andra regioner i Somalia.

Afro Business World

Completed

Afro Business World

Region
Somaliland
Sector
Övrigt
Granted project support
Modul 1
Completed

Afro Business World planerar att etablera en återvinningsanläggning för PET-flaskor och använda plasten till att göra nya flaskor. Somalia saknar i stor utsträckning återvinnings- och sophanteringssystem och med avsaknaden av drickbart kranvatten hamnar stora mängder plastflaskor på soptippar och i naturen. Genom att återvinna dessa planerar Afro Business World att spara naturresurser, minska nedskräpning samt minska utsläppen av växthusgaser som släpps ut i samband med tillverkning av PET-flaskor. De skapar också ett system för människor där de kan lämna in PET-flaskor för återvinning och få pengar i utbyte; Afro Business World kallar detta för en vinn-vinn-situation.

Afro Business World planerar att etablera en återvinningsanläggning för PET-flaskor och använda plasten till att göra nya flaskor. Somalia saknar i stor utsträckning återvinnings- och sophanteringssystem och med avsaknaden av drickbart kranvatten hamnar stora mängder plastflaskor på soptippar och i naturen. Genom att återvinna dessa planerar Afro Business World att spara naturresurser, minska nedskräpning samt minska utsläppen av växthusgaser som släpps ut i samband med tillverkning av PET-flaskor. De skapar också ett system för människor där de kan lämna in PET-flaskor för återvinning och få pengar i utbyte; Afro Business World kallar detta för en vinn-vinn-situation.

Afromedicos

Completed

Afromedicos

Region
Federala regeringen i Somalia
Sector
Hälsovård
Granted project support
Modul 1
Completed

Afromedicos undersöker möjligheten att importera medicinsk utrustning och läkemedel från Sverige och distribuera detta till aktörer i Somalia. Tanken är att samarbeta med apotek, sjukhus och små kliniker i startfasen och sen öppna egna apotek på sikt. Läkemedelsmarknaden i Somalia är för tillfället opålitlig och läkemedel är ofta av låg kvalitet eller har passerat sitt utgångsdatum. Till en början utreder projektet efterfrågan på medicinsk utrustning och läkemedel med målsätningen att på längre sikt minska bristen på dessa produkter.

Afromedicos undersöker möjligheten att importera medicinsk utrustning och läkemedel från Sverige och distribuera detta till aktörer i Somalia. Tanken är att samarbeta med apotek, sjukhus och små kliniker i startfasen och sen öppna egna apotek på sikt. Läkemedelsmarknaden i Somalia är för tillfället opålitlig och läkemedel är ofta av låg kvalitet eller har passerat sitt utgångsdatum. Till en början utreder projektet efterfrågan på medicinsk utrustning och läkemedel med målsätningen att på längre sikt minska bristen på dessa produkter.

Amiin Capital

Completed

Amiin Capital

Region
Federala regeringen i Somalia
Sector
Fiske
Granted project support
Modul 1
Completed

Amiin Capital har noterat att fisk som inte har sålts vid dagens slut på marknaden i Mogadishu slängs på grund av bristen på kylning. De vill därför erbjuda korttidskylning i fryscontainrar så att fiskare och säljare kan lagra fisk de har kvar på kvällen och sälja nästa dag. Detta skulle minska mängden fisk som slängs, sänka bensinkostnaderna för fiskare och minska mängden avfall som måste tas hand om. Amiin Capital använde bidraget från SSBP för att genomföra en förstudie i Mogadishu och kartlägga konkurrenter, potentiella kunder och vilka resurser de behöver för att starta verksamheten.

Amiin Capital har noterat att fisk som inte har sålts vid dagens slut på marknaden i Mogadishu slängs på grund av bristen på kylning. De vill därför erbjuda korttidskylning i fryscontainrar så att fiskare och säljare kan lagra fisk de har kvar på kvällen och sälja nästa dag. Detta skulle minska mängden fisk som slängs, sänka bensinkostnaderna för fiskare och minska mängden avfall som måste tas hand om. Amiin Capital använde bidraget från SSBP för att genomföra en förstudie i Mogadishu och kartlägga konkurrenter, potentiella kunder och vilka resurser de behöver för att starta verksamheten.

Ansar

Ansar Farm Production
Completed

Ansar

Region
Somaliland
Sector
Jordbruk
Granted project support
Modul 2
Completed

Ansar äger 19 hektar jordbruksmark i Somalia där de odlar potatis och tomater. Under modul 2 SSBP har Ansar arbetat för att öka sin produktion och köpa nya moderna jordbruksredskap, traktorer och högavkastande frön. När de nya produktionsmetoderna har testats och visat sig fungera planerar Ansar att dela med sig av dessa tekniker med andra jordbrukare i området. På detta sätt hoppas de kunna öka andelen anställda, särskilt när det gäller unga. I framtiden hoppas företaget kunna sluta använda sig av dieseldrivna bevattningspumpar för att gå över till solkraft för att verksamheten ska bli miljövänligare.

Ansar äger 19 hektar jordbruksmark i Somalia där de odlar potatis och tomater. Under modul 2 SSBP har Ansar arbetat för att öka sin produktion och köpa nya moderna jordbruksredskap, traktorer och högavkastande frön. När de nya produktionsmetoderna har testats och visat sig fungera planerar Ansar att dela med sig av dessa tekniker med andra jordbrukare i området. På detta sätt hoppas de kunna öka andelen anställda, särskilt när det gäller unga. I framtiden hoppas företaget kunna sluta använda sig av dieseldrivna bevattningspumpar för att gå över till solkraft för att verksamheten ska bli miljövänligare.

Ari Farm

Completed

Ari Farm

Region
Galmudug
Sector
Boskapsskötsel
Granted project support
Modul 2
Completed

Ari Farm är ett företag som handlar med boskap genom att köpa djur från nomader och bönder under torrperioden och låter dem växa till sig genom att ge dem foder för att sedan sälja dem på den lokala marknaden eller för export. För tillfället har de 1500 djur i Somalia och har stöttat runt 300 boskapsbönder. Företaget ser över möjligheten att diversifiera sin verksamhet genom att integrera produktionen av mejeriprodukter.

Ari Farm är ett företag som handlar med boskap genom att köpa djur från nomader och bönder under torrperioden och låter dem växa till sig genom att ge dem foder för att sedan sälja dem på den lokala marknaden eller för export. För tillfället har de 1500 djur i Somalia och har stöttat runt 300 boskapsbönder. Företaget ser över möjligheten att diversifiera sin verksamhet genom att integrera produktionen av mejeriprodukter.

Barako Energy

Barako Energy

Region
Somaliland
Sector
Renewable energy
Granted project support
Modul 1

De höga elpriserna i Somalia gjorde att Barako Energy valde att genomföra en studie för att kartlägga potentialen för solenergi och möjligheten att sälja solkraftset (solcellspaneler, regulatorer, förlängningskablar, batterier, batterikablar, monteringskit, lampor och växelriktare) för att sälja till solkraftsparker.

De höga elpriserna i Somalia gjorde att Barako Energy valde att genomföra en studie för att kartlägga potentialen för solenergi och möjligheten att sälja solkraftset (solcellspaneler, regulatorer, förlängningskablar, batterier, batterikablar, monteringskit, lampor och växelriktare) för att sälja till solkraftsparker.

Berbera IT

Completed

Berbera IT

Region
Somaliland
Sector
Information & teknik
Granted project support
Modul 1
Completed

Berbera IT genomförde en förstudie kring marknadspotentialen i Somaliland för Point of Sale (POS) system för små företag, något som kan göra dessa företag mer konkurrenskraftiga och förbättra sin lagerhållning, orderhantering och bokföring. Företaget utforskar även möjligheten att utveckla olika mjukvarulösningar som kan underlätta managamentuppgifter för sjukhus, hotell och myndighetsinstitutioner.

Berbera IT genomförde en förstudie kring marknadspotentialen i Somaliland för Point of Sale (POS) system för små företag, något som kan göra dessa företag mer konkurrenskraftiga och förbättra sin lagerhållning, orderhantering och bokföring. Företaget utforskar även möjligheten att utveckla olika mjukvarulösningar som kan underlätta managamentuppgifter för sjukhus, hotell och myndighetsinstitutioner.

Cerebellum

Completed

Cerebellum

Region
Somaliland
Sector
Övrigt
Granted project support
Modul 1
Completed

Cerebellum planerar att agera som företagsinkubator och inkörsport för diasporaprojekt där man kan få förstahandsinformation om marknaden och möjliga affärspartners. Inkubatorn startas med intentionen att hjälpa unga människor att stanna i landet och hjälpa till med rekonstruktionen genom att skapa hållbara företag och organisationer.

Cerebellum planerar att agera som företagsinkubator och inkörsport för diasporaprojekt där man kan få förstahandsinformation om marknaden och möjliga affärspartners. Inkubatorn startas med intentionen att hjälpa unga människor att stanna i landet och hjälpa till med rekonstruktionen genom att skapa hållbara företag och organisationer.

Chicken, Fishers Company and Renewable Energy

Completed

Chicken, Fishers Company and Renewable Energy

Region
Federala regeringen i Somalia
Sector
Boskapsskötsel
Granted project support
Modul 1
Completed

Företaget ansökte om modul 1 SSBP-bidrag för att undersöka möjligheterna att starta en kyckling fabrik, i syfte att uppfödda kycklingar samt försäljning av kött och ägg i Mogadishu, Somalia. Boskap bedöms vara en sektor med stor potential för skapande av arbetstillfällen och projektet kommer att fokusera på att anställa minst 50 % kvinnor. Projektet syftar till att förbättra livsmedelskvaliteten och tillhandahålla överkomlig produktion och använda klimatsmart boskap.

Företaget ansökte om modul 1 SSBP-bidrag för att undersöka möjligheterna att starta en kyckling fabrik, i syfte att uppfödda kycklingar samt försäljning av kött och ägg i Mogadishu, Somalia. Boskap bedöms vara en sektor med stor potential för skapande av arbetstillfällen och projektet kommer att fokusera på att anställa minst 50 % kvinnor. Projektet syftar till att förbättra livsmedelskvaliteten och tillhandahålla överkomlig produktion och använda klimatsmart boskap.

Dalka Juice

Completed

Dalka Juice

Region
Federala regeringen i Somalia
Sector
Jordbruk
Granted project support
Modul 1
Completed

Dalka Juice har genom SSBP utforskat möjligheten att producera och sälja förpackad fruktjuice i Mogadishu. Frukten köps in lokalt och de planerar att börja med mangojuice på grund av den höga efterfrågan de sett efter denna typ av juice. Efter att ha deltagit i SSBP modul 1 planerar Dalka Juice att integrera cirkulär ekonomi i sin verksamhet vilket innebär att de ska återanvända eller återvinna allt sitt avfall. De kommer tillexempel låta ett annat företag använda deras fruktrester till att producera biogas eller som djurföda och de kommer dessutom använda sig av återvinningsbara typer av förpackningar.

Dalka Juice har genom SSBP utforskat möjligheten att producera och sälja förpackad fruktjuice i Mogadishu. Frukten köps in lokalt och de planerar att börja med mangojuice på grund av den höga efterfrågan de sett efter denna typ av juice. Efter att ha deltagit i SSBP modul 1 planerar Dalka Juice att integrera cirkulär ekonomi i sin verksamhet vilket innebär att de ska återanvända eller återvinna allt sitt avfall. De kommer tillexempel låta ett annat företag använda deras fruktrester till att producera biogas eller som djurföda och de kommer dessutom använda sig av återvinningsbara typer av förpackningar.