Hoppa till huvudinnehåll

Vad händer när jag lämnat in min ansökan?

Forum Syd tillsammans med Business Sweden kommer bedöma ansökningarna under cirka 4 månader. Vid slutet av bedömningsperioden kommer Forum Syd i första hand meddela de företag vars ansökningar har godkänts preliminärt och sedan kommer de företag vars ansökningar inte beviljats kontaktas. Om ett företag som fått sin ansökan godkänd inte uppfyller de angivna villkoren för kontraktsskrivning, går erbjudandet vidare till det företag som står först på reservlistan.

Om du fått din ansökan beviljad

Inom två veckor från besked om godkännande ska deltagarna bekräfta sin medverkan i programmet genom att skicka in dessa kompletterande dokument:

 • Bevis på deltagande i tre-dagarsutbildning inom internationell handel, affärsutveckling, hållbart företagande och säkerhet (exempelvis hotell- och biljettbokningar)
 • Baseline-enkät och eventuella kompletteringar till ansökan
 • Kontouppgifter
 • Komplettera saknad information i ansökan

Avtalet skrivs på och börjar gälla när deltagarna genomgått tredagarsutbildningen i Stockholm. Utbetalningar och logistik hanteras av Forum Syd. Utbetalningar sker när kontrakten signerats efter följande principer: 

 • Modul 1: Deltagare erhåller 100 procent av finansieringen vid projektstart
 • Modul 2: Deltagare erhåller utbetalningar i enlighet med den aktivitetsplan som mottagaren lämnar in före kontraktskrivning. Bidraget delas upp i tre utbetalningar baserat på aktivitetsplanen.

För att minska risken av oönskad användning av medlen, måste alla programdeltagare läsa och skriva under Forum Syds antikorruptionspolicy, samt samtycka till full återbetalning om avtalet bryts. 

Följande kostnadsslag är inte ersättningsgilla för SSBP (det kan finnas andra kostnader som inte kan täckas med SSBP-bidraget och därför kommer SSBP att kontakta sökande om budgetförtydligande eller ändringar behövs):

 • Inköp av mark, fastigheter eller byggnader
 • Krediter till tredje part eller ränta för krediterna
 • Resekostnader motsvarande ”business class/affärsklass” eller ”förstaklass”
 • Kostnader som organisationen redan erhållit bidrag för genom ett annat avtal  
 • Skulder och därtill hörande kostnader eller förluster